קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ש"ר: ערכים 15-1 מתוך 15
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ש"רשביעות רצוןביטויים  
ש"רשירות רפואהבריאות ורפואה  
ש"רשלוש רגליםיהדות  
ש"רשם רע  
עם תוספות:
שר'ש200  
שר'שראהתכתובת  
שר'שרביהדות, מקצועות  
שר'שרִבּוּילשון  
שר'שרבייהדות  
שר'שרביםלשון  
שר'שרבנויהדות  
שר.שרוֹיְטֶרְסארגונים ומוסדות  
שר'שרחובגאוגרפיה  
שר'שריש  
שר'שרמז