קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש שָׁלָ"ג: ערכים 10-1 מתוך 10
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
שֶׁלֶ"ג(מלחמת) שלום הגלילצבא  
שָׁלָ"גשמואל ליב גורדוןיהדות, שמות  
עם תוספות:
שלג'של3000  
שלג'של3  
שלג'שלגאוןיהדות  
שלג'שלגימל  
שלג'שלגְרםמידות  
שלג.של(יפית) גרינברגשמות  
של"גש33  
של"גשלא גרסינן (אין אנו גורסים)