קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש שב"י: ערכים 17-1 מתוך 17
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
שב"ישבטי יהיהדות  
שב"ישבטי ישראליהדות  
שבי'שביעיתיהדות  
שב"ישחרור בעלי חייםארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
שבי'שב10  
שבי'שביוד  
שבי'שביחידלשון  
שב"ישבונה ירושליםיהדות  
שב"ישבית יוסףיהדות  
שב"ישבית יעקביהדות  
שב"ישבית ישראליהדות  
שב"ישבן יהודהשמות  
שב"ישבני יהודהיהדות  
שב"ישבני ישראליהדות  
שב"ישבעזרתו יתברךיהדות  
שב"ישבר יוחאייהדות  
שב"ישבת יםגאוגרפיה