קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש שלפ"ז: ערכים 7-1 מתוך 7
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
שלפ"זשלפני זאת  
שלפ"זשלפני זמן  
עם תוספות:
שלפ"זשלפסוק ז'יהדות  
שלפ"זשלפרק ז'יהדות  
שלפ"זשלפרשה ז'יהדות  
שלפ"זשלפי זה  
שלפ"זשלפי פירוש זהיהדות