קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש שנ"ל: ערכים 6-1 מתוך 6
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
שנ"לשנת לימודחינוך  
שנ"לשנת לימודיםחינוך, זמנים ומועדים  
עם תוספות:
שנ"לשנזכר למעלהתכתובת  
שנ"לשנזכר לעֵילתכתובת  
שנ"לשנראֶה לו  
שנ"לשנראֶה לי