קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש שנ: ערכים 19-1 מתוך 19
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ש"נשבת נחמויהדות  
ש"נשינוי נוסח  
ש"נשם נאמר  
ש"נשם נסמןיהדות  
ש"נשם נקבהלשון  
ש"נשם נרדףלשון  
שנ'שניותזמנים ומועדים  
ש"נשנת ניסיוןכלכלה  
ש"נשעות נוספותכלכלה  
עם תוספות:
שנ'ש50  
שנ'שנגדמשפטים  
שנ'שנהרגאוגרפיה  
שנ'שנון  
שנ'שנוסח  
שנ'שנחלגאוגרפיה  
שנ'שנֻסְחָה  
שנ'שנקבהלשון  
שן'שקיצור מקובל בספרות ימי הביניים של מִלת "בן" או "אִבן"  
שנ'שתיק נזקקותמשפטים