קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: הומור
ערכים 20-1 מתוך 23
קיצורהגדרה
בהל"צבאנו הנה למות צעירים
בתי"םבוא תראה יש מכות
גִבְעָתִ"יגברים בלי עתיד תקועים יחד
גוֹלָנִ"יגבר ואישה לא נפגשים יותר
גוֹלָנִ"יגוף ונשמה למען נצח ישראל
דנ"הדבר נגד הכל
חדר"החמש דקות ראית הכל
חָצָ"בחוסר צעצועים בילדות
טזל"מטייס זעיר ללא מטוס
יפ"ויריות פה ושם
מב"רמחוננים בתקופה רעה
מוש'מושרה
נובל"סנולדנו וגדלנו בשביל לעשן סמים
נתני"הנשמה תזמיני ניידת יש הרוגים
סביו"ןסבא בקבר, ירשנו וילה נהדרת
פד"ספרצוף דורש סטירה
צה"לצרות הבאתי לעצמי
קמב"ץקם בצהריים
קַמְטָ"רקצין ממטרות ראשי
קמר"ש הלור"לקצין מטבח ראשי שנותן הוראות ליוספון ובא רק לטעום
12

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של