קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: פוליטיקה
ערכים 20-1 מתוך 81
קיצורהגדרה
אא"פאיחוד אפריקאי
אב"לאולמרט, ברק, לבני
אגו"יאגודת ישראל
אה"עאחדות העבודה
אחה"עאחדות העבודה
אח"יארץ, חברה, יהדות
אח"סהאחים המוסלמים
אי"הארץ ישראל השלמה
אמ"עארכיון מפלגת העבודה
אפע"לאיגוד פועלים עבריים לאומיים
בל"דברית לאומית דמוקרטית
בנא"יברית נאמני ארץ ישראל
גַּחַ"לגוש חרות ליברלים
גי"לגמלאי ישראל לכנסת
דב"גדוד בן גוריון
דמוק'דמוקרטי
דמוק'דמוקרטיה
ד"שתנועה דמוקרטית לשינוי
הַוָּודָלִי"ם(ה)וועדות דיור ציבוריות
הועה"כהועד הכללי
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של