קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: זמנים ומועדים
ערכים 20-1 מתוך 132
קיצורהגדרה
אֲג"הראשון, שלישי, חמישי (הימים בשבוע בהם לא יחול יום העצמאות)
אד"אאדר א'
אד"באדר ב'
אד"וימים א', ד' ו-ו' שאין ראש השנה חל בהם לעולם
אדר"חא' דראש חודש
אה"חאחרי החורבן
אה"סאחרי הספירה
אה"צאחרי הצהריים
אוג'אוגוסט
אוק'אוקטובר
אוקט'אוקטובר
א"חאחר חצות
אחה"באחר חורבן הבית
אחה"סאחרי הספירה
אחה"צאחר הצהרים
אח"צאחר צהריים
אחרה"סאחרי הספירה
אחרה"צאחר הצהריים
אחר"צאחר צהריים
אמ"גאחרי (ה)מפץ (ה)גדול
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של