קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מקצועות
ערכים 20-1 מתוך 87
קיצורהגדרה
אגר'אגרונום
אדראדריכל
אחמ"סאחראי חומר סודי
אחמסי"תאחראית חומר סודי
אַחְמָ"שׁאחראי משמרת
אינג'אינג'ינר
אצ"אאיש צוות אוויר
אצ"אאנשי צוות אוויר
אצד"אאיש צוות דיילי אוויר
אצד"אאנשי צוות דיילי אוויר
בע"מבעל מלאכה
דוצ'דוֹצֶנְט
חַ"כּחבר כנסת
חַשְׁמָ"רחשמלאי רכב
טמ"חטכנאי מערכות חשמל
יוע"מיועץ מס
יוע"מיועץ משפטי
יועמ"שיועץ משפטי
יַחְצַ"ן(מנהל) יחסי ציבור
יחצ"נות(עשיית) יחסי ציבור (יח"צ)
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של