קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תנועות נוער
ערכים 20-1 מתוך 89
קיצורהגדרה
אנ"חאיחוד נוער חלוצי
ארא"לאיתי רשום אצלנו לעד
אַ"שאימוני שדה
אתג"ר בצצ"תאור, תנועה, גוון, רעש, ברק, צורה, צל, תוואי
אתג"ר בצצ"ת ערפ"ד מקרט"ע בא"ראור, תנועה, גוון, רעש, ברק, צל, צורה, תוואי לוואי, עקבות, ריח, פרט נוף בודד, דיבור, מעטפת, קשר, רוח, טרמי, עשן, בעיות בסביבה, אבק, רשף
בב"ח לתו"עבברכת חברים לתורה ועבודה
בח"דברית חלוצים דתיים
בַּנְקִ"יברית נוער קומוניסטי ישראלי
ברי"חברית החשמונאים
גרצ"פגרעין צפון
דוגמ"שדוגמא אישית
דר"גדן רמת גן
דש"לדברים שכדאי לדעת
דש"לדברים שצריך להכין
הכש"מהכשרת מדריכים
זה"אזיהוי, הערכה, בדיקה
חב"בחבריא ב'
חב"דחוט ברזל דק
חב"עחוט ברזל עבה
חג"סחוג סיירות
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של