קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 20-1 מתוך 255
קיצורהגדרה
אבנ"צאבני חפץ
אד"לאזור דרום לבנון
אד"סאזור דרום סיני
אה"בארצות הברית
אוכ'אוכלוסיה
אוס'אוסטרליה
אזה"תאזור התעשיה
אזח"עאזור חבל עזה
אזר"עאזור רצועת עזה
א"יאור יהודה
אי'אילת
א"יארץ ישראל
אי"הארץ ישראל השלמה
איה"סאיכות הסביבה
איו"שאזור יהודה ושומרון
איכה"סאיכות הסביבה
אי"סאפיק ים סוף
אי"שארץ ישראל
אכה"סאיכות הסביבה
אלב"שאלוני הבשן
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של