קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ברכות
ערכים 20-1 מתוך 111
קיצורהגדרה
אחדש"טאחרי דרישת שלומך הטוב
בב"אבמהרה בימינו אמן
בב"ח לתו"עבברכת חברים לתורה ועבודה
בגנזמ"נבגנזי מרומים נשמתו/ה
בד"הברוך דיין האמת
ב"הברוך הבא
בהנ"ובעזרת השם נעשה ונצליח
בהנ"ובעזרת השם נתחיל ונגמור
בהנו"אבעזרת השם נעשה ונצליח אמן
בהנו"אבעזרת השם נתחיל ונגמור אמן
בוק"טבוקר טוב
בוק"טבוקר טוב
ב"טבוקר טוב
בעזה"יבעזרת השם יתברך
בעזהי"תבעזרת השם יתברך
בעל"טבא עלינו לטובה
ברה"בברוך הבא
בש"טבשעה טובה
בשטו"מבשעה טובה ומוצלחת
בשטומ"צבשעה טובה ומוצלחת
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של