קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מידות
ערכים 20-1 מתוך 120
קיצורהגדרה
אונ'אונקיה
אוק'אוקיה
אלמ"קאלף מטר קוב
אמ"קאצבע מעוקבת
ג'גְרם
גא"וגיגה אלקטרון וולט
גר'גרם
גר"דגרם לדקה
ד'דונם
ד"מדצימטר
דמ"קדצימטר מעוקב
דמ"רדצימטר מרובע
דצ"גדציגרם
דצ"לדציליטר
דצ"מדצימטר
דצמ"עדצימטר מעוקב
דצמ"רדצימטר מרובע
דק'דקות
דק"גדקגרם
דק"לדקליטר
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של