קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ביטויים
ערכים 20-1 מתוך 150
קיצורהגדרה
א"אאגב אורחא
אא"באבות אכלו בוסר
אא"טאם אינני טועה
אדהב"האין דבר העומד בפני הרצון
אדכא"חאין דבר כזה ארוחת חינם
אוי"צאמת ויציב
או"תאורים ותומים
א"חאורח חיים
אח"ואם חס ושלום
אי"האם ירצה השם
איה"שאם ירצה השם
איו"באשרי יושבי ביתך
א"שאילה שלוחה
בדר"כבדרך כלל
ביה"שבין השיטין
בכלש"בבכל לשון של בקשה
בל"נבלי נדר
בלנ"דבלי נדר
בלס"נבלשון סגי נהור
בלעה"רבלי העין הרע
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של