קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 20-1 מתוך 589
קיצורהגדרה
א'תיק אזרחי
א"באישור בחירות
אבה"דאב בית הדין
אבע'אבעיה
אה"האיסור הלבנת הון
אח"יאוסף חוקי ישראל
א"כאפוטרופוס כללי
אכ"מאין כאן מקומו
אמ"צתיק אימוץ
אסכ"לאסיפה כללית
א"פאפוטרופסות
אפ"חאכיפת פסק חוץ
אפט"ראפוטרופוס כללי
אפ"כאפוטרופוס כללי
אפ"ןאוסף פסקי דין נבחרים של בית המשפט העליון
א"צאישור צוואה
א"שאישור מפלגות
א"תאיחוד תובענות
את"פאיחוד תיקים פליליים
בא"פבקשה לאיסור פרסום
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של