קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 20-1 מתוך 299
קיצורהגדרה
א"אאבא אבן
א.א.אלן אלכסנדר (מילן)
אא"שאברהם אבן שושן
א"באברהם בולי (יהושע)
אב"אאבא בן אייזיק (אחימאיר)
אב"יאליעזר בן יהודה
אבי"אאברהם בן יעקב אברונין
אבי"באברהם יעקב ברוור
אב"לאולמרט, ברק, לבני
אב"לאוסאמה בן לאדן
אבנ"סאבנר סמיד
אב"עאבן עזרא
א.ד.אהרון דוד (גורדון)
אָדָ"םאברהם דוב לבנזון (הכהן)
אדרע"יאדוננו דוד רועה עמו ישראל
אדר"תאליהו דוד רבינוביץ' תאומים
אזולא”יאשה זונה וחללה לא יקחו
אז"ראלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'
אחה"עאחד העם
אָטִי"באברהם, טוביה, יאיר ובנימין
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של